GDPR - ochrana osobních údajů

Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v platnost nařízení, upravující v zemích Evropské unie ochranu osobních údajů - tzv. GDPR, tedy General Data Protection Regulation.
Toto nařízení se týká všech, kdo zpracovávají něčí osobní údaje. Jelikož ve formě přihlášek dětí na tábor a dalších Vámi dodávaných dokumentů tyto údaje zpracováváme, tímto Vás informujeme, jaké konkrétní dopady to v našem případě má. Na ochranu osobních údajů jsme dbali vždy, nicméně nyní je naší povinností o tom informovat:
Musíme se tedy řídit především těmito základními pravidly:
- Osobní údaje musíme uchovávat tak, aby je nikdo nemohl zneužít. Musíme tedy zabezpečit, aby se k nim nedostala nepovolaná osoba. Konkrétně to znamená, že údaje v papírové podobě (přihlášky na tábor, potvrzení od lékaře atd.) musíme uchovávat tak, aby byly v uzamčeném prostoru, kam nemá nikdo nepovolaný přístup. Pokud jde o údaje v digitální podobě (např. seznamy přihlášených dětí v počítači), musí tyto údaje být na zašifrovaném disku a počítač musí být zaheslován. Takto jsme s Vašimi údaji zacházeli i v minulosti.
- Máte právo se nás ptát, jaké Vaše údaje konkrétně a jakým způsobem zpracováváme. Na toto jsme povinni Vám odpovědět. Obecně platí, že zpracováváme pouze ty údaje, které nám sami poskytujete v rámci přihlášení Vašich dětí na tábor. A tyto údaje zpracováváme pouze pro účely tábora, na který jsou děti přihlášeny. Vaše mailové kontakty pak využíváme pro informování o přípravě dalšího ročníku tábora. Tím zpracování Vašich údajů končí a dále nijak zpracovávány nejsou.
- S Vaším souhlasem, který vyjadřujete v nástupním listu dítěte na tábor - a pouze pro účely Vašeho informování o průběhu tábora - umísťujeme na internet fotografie z táborového programu. U fotografií neuvádíme žádné osobní údaje fotografovaných dětí, ani jiné údaje, podle kterých by bylo možné osobní údaje dětí zjistit, čímž zcela splňujeme pravidla GDPR.
- Máte právo požádat, abychom Vaše údaje přestali evidovat. Jelikož ale přihlášky a lékařská potvrzení musíme ze zákona archivovat (je to naše zákonná povinnost), může toto být splněno až po uplynutí zákonných lhůt pro archivaci těchto dokumentů.
Oproti dosavadní situaci se v zásadě nic nemění. Většinu těchto věcí jsme totiž museli dodržovat už podle dosavadních českých zákonů. 
Pokud budete mít nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat.
 

Tábor pro radost

Tábor pro radost z.s.
Dašická 1752
53003, Pardubice
IČ: 07505515

Bankovní spojení:
2001527882/2010
taborproradost@gmail.com
Vytvořeno službou Webnode